Zebun nedir ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
  1. Argın, düşkün, zayıf, yenik.
  2. Güçsüz, zayıf, aciz

  • Zebunu olmak: (deyiminin anlamı)
    1. Sevdalanmak, aşırı derecede gönül kaptırmış olmak.
    2. (Birinden) Korkarak onun buyruğu dışına çıkamamak.
  • Zebun etmek: Güçsüz bırakmak, zavallı duruma getirmek.
( 0 soru/yorum )