Kabul nedir ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
 1. Bir şeyin varlığını, oluşunu hoş, uygun ya da kaçınılmaz görüp benimseme, ret karşıtı.
  Bu önerinin kabulü olanaksız.
 2. Görüşmek isteyenlerin yanına girmesine izin verme, razı olma.
  Başkanın kabul saati değil, yanına girilmez.
 3. Bir topluluğa alma.
  Dernek üyeliğine kabul edilmek.


 • Kabul günü: Kadınların aralarında toplandıkları ve konuk ağırladıkları belirli gün.
 • Kabul havzası: (coğrafya) Suları bir göl ya da akarsuyu besleyen alan.
 • Kabul odası: Büyük konak ya da dairelerde konuk kabul edilen oda.
 • Kabul oyu: Çekimser ya da ret olmayan oy.
 • Kabul saati: Ziyaretçilerle görüşme zamanı.
 • Kabul salonu: Büyük kabul odası.
 • Kabulü olmak: Hoş görüp onamak.
( 0 soru/yorum )