İzzet nedir? İzzeti ikram ne demektir? İzzetü ikbal ile

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
İzzet, büyüklük, yücelik, ululuk demektir. Senin izzet sahibi Rabbin, onların isnat etmekte oldukları vasıflardan yücedir, münezzehtir. (İ. H. Bursevi)


  • İzzeti ikbal ile: (Eskiden nezaket dilinde) "Güle güle (gidiniz), yolunuz açık olsun" anlamında kullanılırdı.
  • İzzetüikbal: Saygınlık.
    "Paranın ve yalanın egemen olduğu" bir kavşakta, yine de geleceğe ümitle bakma iyimserliğini koruyarak, siyasetten "izzet-ü ikbal ile" çekilir. (A. Kabaklı)
  • İzzeti ikram (izzetüikram): Ağırlama.
    İzzeti ikram göstergesi olarak bize koyun kesip, adetleri gereğince ziyafetler verdi. (İlgili cümle kaynağı: A. Saguni)
( 0 soru/yorum )