İzotop nedir ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
  1. Atom sayıları (ve proton sayıları) aynı, nötron sayılarıysa farklı olduğu için kütleleri farklı çekirdeklerin birbirlerine göre durumu.
  2. Atom numarası aynı, kütle numarası farklı olan atomlara izotop denir.

Hidrojen elementinin izotopları: Hidrojen, döteryum ve trityum
Hidrojen İzotopları: 1. Hidrojen 2. Döteryum 3. Trityum
( 0 soru/yorum )