İzzetinefis nedir? İzzeti nefis ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
İzzetinefis, insanın kendisine karşı olan saygısı, onur, öz saygı demektir. Vazifeden dolayı amiriniz sizi muaheze edince izzetinefsiniz incindi farz ederseniz haksızlık ederseniz. Bilakis izzetinefsiniz vazifenizi tam veya iyi veya vaktinde yapmamış olduğunuz için müteessir olsun... (F. Güventürk)


  • İzzeti nefis sahibi: Onurlu.
    Mert, doğru, izzetinefis sahibi, hür, vicdanının sesine kulak veren bir adam gördüler mi hemen garez olur mahvına çalışırlar. (E. Sarı)
  • İzzetinefis meselesi yapmak: Gurur meselesi yapıp kendine yedirememek.
    Durum bir "izzetinefis meselesi halini" almıştı ve bu atamalar kabul edilmezse, kendisi Meclis'in toplanmasını dahi beklemeden istifa etmek zorunda kalacaktı. (İlgili cümle kaynağı: S. Akşin)
( 0 soru/yorum )