Kuğu nasıl bir hayvandır? Kuğuların özellikleri nedir?

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Su üstünde beyaz bir kuğu
Kuğu
Kuğu (zooloji) perde ayaklılardan, yabani ve evcil türleri bulunan, çok uzun ve kıvrık boyunlu, geniş gagalı, geniş kanatlı, iri, beyaz ya da gri tüylü bir su kuşu türüdür.

Kuğular, kazlar ve ördekler ile yakından ilişkili büyük bir su kuşudur. Dünyada yaklaşık 7 farklı kuğu türü vardır. Büyükleri, renkleri ve davranışları büyük ölçüde türlerine ve içinde yaşadıkları alanlara göre değişiklik gösterir.

Genellikle gagaları turuncu, tüyleri de beyaz renktedir. Göz ve gagaları arasında göz ve gagalarını birleştiren siyah tüylü bir alan vardır. Uzunlukları 91 - 150 cm, ağırlıkları 10 - 15 kg arasında değişir.

Kuğuların 200 - 350 cm kanat açıklığına sahip olan kanatları çok güçlüdür. Kısa bir mesafe uçuyor olsalar bile, uçabilen sadece birkaç ağır kuştan biridir ve uçarken 80 km/saat'lik hızlara ulaşabilirler.

Kuğular hepçil hayvanlardır ancak daha çok vejetaryen bir diyete sahiptirler. Genellikle su ve kara bitkileriyle beslenen kuğular bulduklarında küçük balıkları hatta bazen böcekleri de tüketebilirler.

Genellikle sert mizaçlı olarak bilirler ve kendilerini tehdit altında hissettiklerinde tehlikeli yaralanmalara neden olabilirler. Birbirleri arasında güçlü bağlar kurarlar ve aynı kuğular birkaç yıl boyunca çiftleşebilirler ve yaklaşık olarak 8 - 12 yıl arasında yaşarlar.
( 0 soru/yorum )