Kulluk nedir ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Güneş batarken Allah'a secdeye varan bir Müslüman adam
Kulluk
  1. Allahü Teala'nın yüceliği yani azameti karşısında duyulan saygıdan dolayı bir ürperiş, bir teslimiyet, bir sığınma, bir söz dinlemedir.
  2. (tarih) Osmanlı Devletinde, kent ve taşrada kolluk hizmetlerini yerine getiren ve yeniçeri ocağındaki güngörmüş kullar görev yaptığı için bu adı alan karakol.
  3. Kul olma durumu, kölelik.


  • Kulluk etmek: Kul olmak: Ancak Sana kulluk eder ve sadece Senden yardım isteriz. (Fatiha Suresi 5. Ayeti)
  • Kulluk hakkı: (tarih) Osmanlı Devletinde, tımarlılara ayrılmış topraklarda oturup bu toprakları işleyenlerin buna karşılık verdikleri resim.
  • Kulluk kölelik: Birinin buyruklarına boyun eğerek yaşama durumu.
( 0 soru/yorum )