Kronoloji nedir? Kronolojik ne demektir? Kısaca anlamları


Kronolojik tarih ve meydana geliş sırası gözetilerek düzenlenmiş demektir. Kronoloji, tarihsel olayların, tarihini ve sıralanışını inceleyen, olayları zaman içinde meydana gelme sırasına göre sıralayan ve kaydeden bir bilim dalıdır.

Tarihi olayların zaman sırasına göre oluşumunu konu edinen kronoloji, tarih boyu çeşitli millet ve medeniyetlerde çeşitli şekillerde ortaya çıkmış ve kullanılmıştır. Kronoloji tarihi olayların seyrini göstermesi bakımından en önemli kaynaklar arasındadır.

Padişahları, olayları ve dönemleri gösteren Osmanlı Devleti kronolojisi
Osmanlı Devleti Kronolojisi kaynak

Yorumlar hemen yayınlanır. Ancak "lütfen" kanuni ve ahlaki kurallara uymaya önem gösterin.