Kubaşma nedir? Kubaşmak ne demektir? Anlamı


Yardımlaşmak, toplanıp el birliğiyle imece olarak ortaklaşa bir iş görmek. Kubaşmak kelimesinin Anadolu ağızlarında kullanılan türevleri de ilginçtir: kubaşma "bir şeyi iki kişi veya daha ziyade kimseler olarak ortaklaşa yapma" demektir. Türk Dil Kurumu Sözlüğünde kubaşmak sözcüğünün karşılığı olarak, "ortaklaşa iş görmek" anlatımı yer almaktadır. Köyde çalışırken dayımlarla harmanı kubaştık. (kelime ile ilgili cümle)
vicdanhareketi.org
Çünkü İnsanız!

"Lütfen" kanuni ve ahlaki kurallara uymaya önem gösterin.