iblağ:

İblağ nedir? İblağ etmek ne demektir? Anlamı

Yayınlanma: Düzenlenme: Soru/Yorum: 0
  1. Bir şeyi bir yere veya bir kimseye ulaştırma, eriştirme.
    Konsolos telgrafın gönderildiğini bize iblağ etmişti. (İlgili cümle kaynağı: A. H. Bey)
  2. Bir şeyin miktarını artırma.
    Parasını yüz bin liraya iblağ etmek için çalışıyor. (derleme cümle)
  3. Bir şeyin miktarını bir şeye tamamlama.
    Münhal olan yerleri derhal tamamlanır ve ordu mevcudu kırkaltı bine iblağ olunurdu. (A. Taneri)