İblağ nedir? İblağ etmek ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
  1. Bir şeyi bir yere veya bir kimseye ulaştırma, eriştirme: Konsolos telgrafın gönderildiğini bize iblağ etmişti. (İlgili cümle kaynağı: A. H. Bey)
  2. Bir şeyin miktarını artırma: Parasını yüz bin liraya iblağ etmek için çalışıyor. (derleme cümle)
  3. Bir şeyin miktarını bir şeye tamamlama: Münhal olan yerleri derhal tamamlanır ve ordu mevcudu kırkaltı bine iblağ olunurdu. (A. Taneri)
( 0 soru/yorum )