Babayiğit nedir ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
  1. Güçlü, gözü pek ve yürekli kişi: "Ben de yaparım" demek kolaydır ama iş başa düşünce, olup bitenlere katlanma yarışında da ipi göğüslemek, ancak ender babayiğitlerin işidir! (İlgili cümle kaynağı: B. Burak)
  2. Mert, kaba güce boyun eğmez, özü sözü bir, korkusuz adam: Bir babayiğit çıkar tüm düzenleri bozar, işte böyle. (derleme cümle)
( 0 soru/yorum )