Abes nedir? Abes kaçmak ve abesle iştigal etmek ne demektir? Anlamları

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
  1. Gereksiz, yersiz, anlamsız, boş: Biz abes yaratılmadık... Abes yok, dünya da abes hiçbir şey yok... (S. Ayverdi)
  2. Akla ve gerçeğe aykırı: Esasen bu cihanı siz idare etmiyorsunuz, abes zannettiğiniz kuvvetler çekip çeviriyor. Hem de kendi istediği gibi... (S. Ayverdi)

  • Abes kaçmak: Bir söz ya da davranışın ortama uygun düşmemesi: Şimdi bu cümleyi yazdıktan sonra düşündüm ki zaten 36 yaşında bu dünyadan ayrılan bu nesir dâhimizin "gençlik yılları"ndan bahsetmek abes kaçıyor. (İlgili cümle kaynağı: Türk Edebiyatı)
  • Abesle iştigal etmek: Boş ve gereksiz işlerle uğraşmak: Allah ve Resul'ünün sözleri üzerine bizim kelam etmemiz abesle iştigal etmek olur... (İ. Özbay)
( 0 soru/yorum )