abes:

Abes nedir? Abes kaçmak ve abesle iştigal etmek ne demektir? Anlamları

Yayınlanma: Düzenlenme: Soru/Yorum: 0
  1. Gereksiz, yersiz, anlamsız, boş. Biz abes yaratılmadık... Abes yok, dünya da abes hiçbir şey yok... (S. Ayverdi)
  2. Akla ve gerçeğe aykırı. Esasen bu cihanı siz idare etmiyorsunuz, abes zannettiğiniz kuvvetler çekip çeviriyor. Hem de kendi istediği gibi... (S. Ayverdi)

  • Abes kaçmak: Bir söz ya da davranışın ortama uygun düşmemesi. Şimdi bu cümleyi yazdıktan sonra düşündüm ki zaten 36 yaşında bu dünyadan ayrılan bu nesir dâhimizin "gençlik yılları"ndan bahsetmek abes kaçıyor. (İlgili cümle kaynağı: Türk Edebiyatı)
  • Abesle iştigal etmek: Boş ve gereksiz işlerle uğraşmak. Allah ve Resul'ünün sözleri üzerine bizim kelam etmemiz abesle iştigal etmek olur... (İ. Özbay)