Ücra nedir ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Çok uçta, kenarda bulunan, kıyıda köşede kalmış, ıssız, tenha, sapa: Onlar Anadolu'nun en ücra köşelerinde bile iman ve mukaddesatı uğrunda harekete geçen halkın direniş ve çabalarına ortak olmayı ve Allah'ın dinini emperyalizmin zulmüne karşı üstün tutmayı daha şerefli bir vazife bilmişlerdir... (İlgili cümle kaynağı: R. Balcı)
( 0 soru/yorum )