Babıali (Bab-ı Ali) nedir nerededir?

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Gülhane'deki Babı Ali Kapısı
Bab-ı Ali Kapısı Gülhane
  1. "Yüksek, yüce, ulu kapı" anlamında olup Osmanlı İmparatorluğu döneminde İstanbul'da sadaret (Başbakanlık), dahiliye ve hariciye nezaretleriyle (İç ve Dışişleri bakanlıkları) Şurayıdevlet'in (Danıştay) yer aldığı yapıya denirdi.
  2. Osmanlı Hükümeti.
  3. (Günümüzde) İstanbul basını.


  • Babıali hocası: Osmanlı döneminde Babıali'de görev yapanlara ders vererek onları yetiştiren kişilere denirdi.
( 0 soru/yorum )