Baç nedir ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
  1. Vergi.
  2. (tarih) Osmanlı yönetiminde iskelelere uğraşan gemilerden, kara gümrüklerinden geçen kervanlardan alınan vergi: Fıçı ile pazara gelen şıradan fıçı başına on beşer akçe baç alına. Satın alan kimse yine satar ise, on iki akçe baç alına. (Sirem sancağı mufassal tahrir defterinden)
  3. Zorla alının para, haraç.
( 0 soru/yorum )