Caize nedir? Caize edebiyatta ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
  1. Caize, divan edebiyatı döneminde, şairlerin devlet ileri gelenlerin sundukları şiirler, genellikle kasideler için aldıkları para ya da armağan.
  2. Şairlerin kasidelerle övdükleri büyükler tarafından kendilerine verilen bahşiş.
  3. Yazıda bir sözün olduğu gibi tekrarlandığını göstermek için alt hizasına konulan tırnak biçimindeki noktalama işareti. kaynak
( 0 soru/yorum )