Cari nedir ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
  1. Akan, yürüyüp giden.
  2. Geçerli olan, yürürlükte olan.

  • Cari ay: İçinde bulunulan ay.
  • Cari fiyat: Yürürlükteki fiyat, piyasada geçerli fiyat.
  • Cari harcamalar: Bir işin sürekliliğini sağlamak için, düzenli ve sürekli biçimde yapılan harcamalar.
  • Cari hesap: İki taraf arasında sürüp giden alacak verecek işlemlerinin tutulan hesabı, alacak verecek hesabı.
  • Cari kalemler: Ödemeler bilançosunda sürekli ve oldukça belirli bir akım halindeki döviz girişleri ve çıkışları.
  • Cari para: Yürürlükte olan, geçerli para.
  • Cari ücret: İş gücü piyasasında, iş gücünün, sunu ve isteme (arz ve talebe) göre belirlenen fiyatı.
( 0 soru/yorum )