İcazet nedir? İcazetname ne demektir? Anlamları

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Arapça metinli bir icazetname
İcazetname
  1. İcazet, izin, onay, müsaade.
  2. (Eskiden medreseden alınan) Diploma.
  3. Ruhsat.
  4. Bir hat türü.


  • İcazetname: Arapça ruhsat anlamındaki icazet ile Farsça mektup, kağıt anlamındaki name kelimelerinden oluşmuştur. İzin kağıdı anlamına gelir. İcazetnameler dua, hamd, sena içerir ve genellikle icazet hat nev'iyle yazılmaktadır.
( 0 soru/yorum )