İcazet nedir? İcazetname ne demektir? Anlamları

Arapça metinli bir icazetname
İcazetname
  1. İcazet, izin, onay, müsaade.
  2. (Eskiden medreseden alınan) Diploma.
  3. Ruhsat.
  4. Bir hat türü.


  • İcazetname: Arapça ruhsat anlamındaki icazet ile Farsça mektup, kağıt anlamındaki name kelimelerinden oluşmuştur. İzin kağıdı anlamına gelir. İcazetnameler dua, hamd, sena içerir ve genellikle icazet hat nev'iyle yazılmaktadır.

Yorumlar hemen yayınlanır. Ancak "lütfen" kanuni ve ahlaki kurallara uymaya önem gösterin.