İbda nedir? İbda etmek ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
  1. Yaratma, yoktan var etme, yeni ve güzel bir şeyi önceden bir benzeri olmadan ilk defa meydana getirme: Allah'ın inşa ve ibda diye iki tür yaratması vardır. Cenab-ı Hakk’ın misalsiz, modelsiz bir şekilde yoktan yaratması ibda etmesi; inşa ise, yarattığı elementlerle yeni yeni varlıklar vücuda getirmesidir. İlk yaratılış ibda iledir.
  2. (edebiyat) Benzeri olmayan yeni ve güzel bir yapıt oluşturma veya eser meydana getirme: Her ibda bir icattır. Fakat her icat, bir ibda olamaz. İbda'da güzellik şarttır. (İlgili cümle kaynağı: T. Olgun)
( 0 soru/yorum )