ibda:

İbda nedir? İbda etmek ne demektir? Anlamı

Yayınlanma: Düzenlenme: Soru/Yorum: 0
  1. Yaratma, yoktan var etme, yeni ve güzel bir şeyi önceden bir benzeri olmadan ilk defa meydana getirme. Allah'ın inşa ve ibda diye iki tür yaratması vardır. Cenab-ı Hakk’ın misalsiz, modelsiz bir şekilde yoktan yaratması ibda etmesi; inşa ise, yarattığı elementlerle yeni yeni varlıklar vücuda getirmesidir. İlk yaratılış ibda iledir.
  2. (edebiyat) Benzeri olmayan yeni ve güzel bir yapıt oluşturma veya eser meydana getirme. Her ibda bir icattır. Fakat her icat, bir ibda olamaz. İbda'da güzellik şarttır. (İlgili cümle kaynağı: T. Olgun)