Tabii nedir ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
  1. Doğal.
  2. Hile karıştırılmamış, katıksız, saf: Tabii meyve suyu.
  3. "İşin gereği olarak", "herhalde" gibi cümlelerdeki yargının başka türlü düşünülmediğini anlatır: Tabii onu da çağırdık.
  4. Olağan, alışılmış, her zamanki gibi olan, beklenildiği gibi: "Sıcaklar arttıkça serin yerler aramak, adeta tabii bir ihtiyaç haline geliyor." (A. Rasim)
  5. Sağduyuya, mantığa, olağan düzene uygun olan: "Beklenen cevap gelince derhal yazılacağı tabiidir." (Atatürk)
  6. Yapmacık olmayan, doğal: "Bir milletin kendi varlığını müdafaa etmesinden daha tabii ne olabilir?" (İlgili cümle kaynağı: M. Kaplan)


  • Tabii afetler: Önlenmesi insan elinde olmayan, doğal güçlerin oluşturduğu sel, deprem, dolu gibi felaketler.
  • Tabii hukuk: Belirli bir ülkede ve belirli bir dönemde yürürlükte olan hukuk kurallarının üstünde yer aldığı, insan doğasında saklı olduğu, toplumun o günkü sorunlarına en uygun, en adaletli çözümleri verdiği ileri sürülen, bu nedenle pozitif hukuk kuralları üstünde yöneltici bir rol oynaması kabul edilen hukuk.
  • Tabii titreşim: Bir sistemin, kendisine etki eden dış kuvvetler sıfır ya da değişmez olduğu zaman yapacağı titreşim.
( 0 soru/yorum )