tabii:

Tabii nedir ne demektir? Anlamı

Yayınlanma: Düzenlenme: Soru/Yorum: 0
 1. Doğal.
 2. Hile karıştırılmamış, katıksız, saf.
  Tabii meyve suyu.
 3. "İşin gereği olarak", "herhalde" gibi cümlelerdeki yargının başka türlü düşünülmediğini anlatır. Tabii onu da çağırdık.
 4. Olağan, alışılmış, her zamanki gibi olan, beklenildiği gibi. "Sıcaklar arttıkça serin yerler aramak, adeta tabii bir ihtiyaç haline geliyor." (A. Rasim)
 5. Sağduyuya, mantığa, olağan düzene uygun olan. "Beklenen cevap gelince derhal yazılacağı tabiidir." (Atatürk)
 6. Yapmacık olmayan, doğal. "Bir milletin kendi varlığını müdafaa etmesinden daha tabii ne olabilir?" (İlgili cümle kaynağı: M. Kaplan)


 • Tabii afetler: Önlenmesi insan elinde olmayan, doğal güçlerin oluşturduğu sel, deprem, dolu gibi felaketler.
 • Tabii hukuk: Belirli bir ülkede ve belirli bir dönemde yürürlükte olan hukuk kurallarının üstünde yer aldığı, insan doğasında saklı olduğu, toplumun o günkü sorunlarına en uygun, en adaletli çözümleri verdiği ileri sürülen, bu nedenle pozitif hukuk kuralları üstünde yöneltici bir rol oynaması kabul edilen hukuk.
 • Tabii titreşim: Bir sistemin, kendisine etki eden dış kuvvetler sıfır ya da değişmez olduğu zaman yapacağı titreşim.