Menşur nedir ne demektir? Anlamı

  1. Yayılmış, dağıtılmış, neşredilmiş.
  2. (matematik) Prizma.
  3. (tarih) Padişahın verdiği vezirlik, müşirlik fermanı (yetkinlik belgesi).
    Şimdi bir menşur yazdırıp sana vereceğiz. Burada isimleri bulunan beyleri, bulundukları yerlere emir tayin ediyoruz. (İlgili cümle kaynağı: Y. Bahadıroğlu)
  4. Menşur, Osmanlı Devleti'nde padişah tarafından vezir, beylerbeyi gibi yüksek rütbeli memurların atanmasına ilişkin verilen özel beratlara verilen isim.
  5. Açığa çıkmış.