menşur:

Menşur nedir ne demektir? Anlamı

Yayınlanma: Düzenlenme: Soru/Yorum: 0
  1. Yayılmış, dağıtılmış, neşredilmiş.
  2. (matematik) Prizma.
  3. (tarih) Padişahın verdiği vezirlik, müşirlik fermanı (yetkinlik belgesi).
    Şimdi bir menşur yazdırıp sana vereceğiz. Burada isimleri bulunan beyleri, bulundukları yerlere emir tayin ediyoruz. (İlgili cümle kaynağı: Y. Bahadıroğlu)
  4. Menşur, Osmanlı Devleti'nde padişah tarafından vezir, beylerbeyi gibi yüksek rütbeli memurların atanmasına ilişkin verilen özel beratlara verilen isim.
  5. Açığa çıkmış.