Merasim nedir ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
  1. Tören: Efendim, lütfeder misiniz, açılış merasimi ne zaman yapılacak?
  2. Seremoni.
  3. Resmiyetin gerektirdiği kuralların bütünü, yol, yordam.

  • Merasim kıtası: Bir törenin yapılmasında görevli ya da bir törene katılan kıta, tören kıtası.
  • Merasim yürüyüşü: Bir geçit resminde kıta ve araçların töreni denetleyen kişinin önünden geçişi.
( 0 soru/yorum )