Mera nedir ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Büyük bir merada otlayan inekler
Mera
  1. Otlak, hayvanların otladığı yer.
  2. Hayvanları otlatmaya elverişli, doğal veya yapay bir bitki örtüsü bulunan, otları seyrek ve kısa boylu, biçilmeye uygun olmayan engebeli arazi.
  3. Mera, hayvanların otlatılması ve otundan yararlanılması için tahsis edilen veya eskiden beri bu amaçla kullanılan, seyrek ağaçlı ya da ağaçsız açık alan.
( 0 soru/yorum )