Merci nedir? Yetkili merci ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Başvurulacak yer veya makam: Uygun görülen talepler, sonuçlandıran merci tarafından ilgili müdürlüğe bildirilir.

  • Yetkili merci: (hukuk) Sorumlu ve yetkili makam: Buna karar verecek yetkili merci genel kuruldur. (kelime ile ilgili cümle)
  • Adli merci: (hukuk) Adli makam.
( 0 soru/yorum )