merci:

Merci nedir? Yetkili merci ne demektir? Anlamı

Yayınlanma: Düzenlenme: Soru/Yorum: 0
Başvurulacak yer veya makam. Uygun görülen talepler, sonuçlandıran merci tarafından ilgili müdürlüğe bildirilir.

  • Yetkili merci: (hukuk) Sorumlu ve yetkili makam. Buna karar verecek yetkili merci genel kuruldur. (kelime ile ilgili cümle)
  • Adli merci: (hukuk) Adli makam.