Mensup nedir? Mensup olmak ne demektir? Mensubiyet Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Bir yerle ya da bir kimseyle bağlantısı olan, ilişkili, -den olan.

  • Mensup olmak: Bir şey veya kimseyle bağlantısı olmak, -den olmak, -in adamı olmak: Onun buraya mensup olduğunu bilmiyordum. Her Müslüman, hangi mezhebe mensup olursa olsun, Yüce Allah'ın birliğine ve Hazret-i Muhammed'in (SAV) risaletine inanır.
  • Mensubiyet: Bir yerle, bir kimseyle ilgili olma durumu, ilişkililik, ilgililik, bağlantı: Faraza, Türkçe Altay ailesine mensup bile olsa, bu mensubiyet Türk anayurdunun illa da Altaylar veya çevresinde olmasını gerektirmez. Dilin kendisi de, mensupları da her zaman göçmeye namzettir. (İlgili cümle kaynağı: O. Karatay)
( 0 soru/yorum )