mensup:

Mensup nedir? Mensup olmak ne demektir? Mensubiyet Anlamı

Yayınlanma: Düzenlenme: Soru/Yorum: 0
Bir yerle ya da bir kimseyle bağlantısı olan, ilişkili, -den olan.

  • Mensup olmak: Bir şey veya kimseyle bağlantısı olmak, -den olmak, -in adamı olmak. Onun buraya mensup olduğunu bilmiyordum. Her Müslüman, hangi mezhebe mensup olursa olsun, Yüce Allah'ın birliğine ve Hazret-i Muhammed'in (SAV) risaletine inanır.
  • Mensubiyet: Bir yerle, bir kimseyle ilgili olma durumu, ilişkililik, ilgililik, bağlantı. Faraza, Türkçe Altay ailesine mensup bile olsa, bu mensubiyet Türk anayurdunun illa da Altaylar veya çevresinde olmasını gerektirmez. Dilin kendisi de, mensupları da her zaman göçmeye namzettir. (İlgili cümle kaynağı: O. Karatay)