mutekit:

Mutekit nedir ne demektir? Anlamı

İlk yayınlanma: Güncellenme:
Bir dine inanan, itikat eden itikadı sağlam, inançlı, imanlı, mümin, dindar.
Zira o Muhiddin-i Arabi'nin dediği gibi "her mutekidin itikadı ile mutekit olan" külli iman sahibidir... (İlgili cümle kaynağı: S. Ayverdi)