Mutekit nedir ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
  1. Bir dine inanan ve dinine bağlı olan, itikat eden, itikadı sağlam, inançlı, imanlı, mümin, dindar: Samih derviş-nihad, aşık, ehl-i dil, yüreği yanık, mutekit bir zattı (A. Celepoğlu). Zira o Muhiddin-i Arabi'nin dediği gibi "her mutekidin itikadı ile mutekit olan" külli iman sahibidir... (İlgili cümle kaynağı: S. Ayverdi)
  2. İnanan, kabul eden, ret ve inkar etmeyen: Mesleğimize mutekit (inanmış) bazı arkadaşlar da teşkilata ilhak olunarak... (Belleten)
( 0 soru/yorum )