Mutemet nedir? Mutemetlik ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
  1. Dairelerde, iş yerlerinde bazı para işlerine bakan görevli: Mutemet, içinde fabrika işçilerinin 15 bin doları biraz aşan haftalığı bulunan iki metal kutu taşıyordu... (Sevil Atasoy)
  2. Kendisine inanılıp güvenilen, itimat edilen kimse: Topçu İhsan olarak maruftu, İstiklal Mahkemesinde reis olacak kadar mutemet bir kimseydi. (İlgili cümle kaynağı: Yalçın Küçük)


  • Mutemetlik: Mutemedin yaptığı iş. Bağlı bulunduğu kurumla banka ya da ilgili merkezler arasındaki para akışından, personele para (maaş, ücret) dağıtımından sorumlu olma işi.
( 0 soru/yorum )