mutemet:

Mutemet nedir? Mutemetlik ne demektir? Anlamı

Yayınlanma: Düzenlenme: Soru/Yorum: 0
  1. Dairelerde, iş yerlerinde bazı para işlerine bakan görevli.
    Mutemet, içinde fabrika işçilerinin 15 bin doları biraz aşan haftalığı bulunan iki metal kutu taşıyordu... (Sevil Atasoy)
  2. Kendisine inanılıp güvenilen, itimat edilen kimse.
    Topçu İhsan olarak maruftu, İstiklal Mahkemesinde reis olacak kadar mutemet bir kimseydi. (İlgili cümle kaynağı: Yalçın Küçük)


  • Mutemetlik: Mutemedin yaptığı iş. Bağlı bulunduğu kurumla banka ya da ilgili merkezler arasındaki para akışından, personele para (maaş, ücret) dağıtımından sorumlu olma işi.