Mutavassıt nedir ne demektir? Anlamı

  1. Aracı, aracılık eden, vasıta olan.
    O, Asya'nın cihan değer hazinesini Avrupa'ya tanıtan bir mutavassıt oldu ve bu şerefi hayatıyla ödedi (S. Ayverdi).
  2. Orta, ortalama.
    Tarih-i Osmani'nin mutavassıt devirlerinde, alelekser, iki siyasetin birden takip olunduğu nazara çarpar (İlgili cümle kaynağı: Y. Akçura).