Mutasarrıf nedir? Mutasarrıflık ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
  1. Kendinde kullanım hakkı olan, elinde bulunduran, bir şeye sahiplik (tasarruf) eden. Her kim, başkasının mutasarrıf olduğu emlak ve araziyi tamamen veya kısmen zapt ve tasarruf etmek için hudutlarını değiştirir veya bozarsa iki aydan iki seneye kadar hapsolunur. (Ceza Hukuku)
  2. (tarih) Bir sancağın en büyük yönetim görevlisi, sancak beyi.
  3. Tanzimat'tan sonra, Osmanlı yönetim teşkilatında sancak yöneticisine verilen ad. Osmanlı yönetim şeklinde vilayetin başında vali, sancağın başında mutasarrıf, kazanın (ilçenin) kaymakam ve nahiyenin başında da nahiye müdürü bulunuyordu.


  • Mutasarrıflık:
    1. Eskiden ille ilçe arasında bir yönetim bölgesi, sancak.
    2. Mutasarrıfın görev ve makamı.
( 0 soru/yorum )