Mutabakat nedir ne demektir? Anlamları

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
  1. Uyuşma, uzlaşma, anlaşma, fikir birliği: Ona güvenmişti. Aralarında sessiz bir mutabakat vardı. (İlgili cümle kaynağı: Doğan Sofracıoğlu)
  2. Uygunluk.
  3. Uyum: "Görmüyor musunuz; Allah, yedi göğü birbirleriyle bir mutabakat içinde yaratmıştır?" (Nuh Suresi, 15. Ayet)


  • Mutabakata varmak: Uyuşmak.
  • Mutabakat sağlamak: Uyuşmak, uzlaşmak, anlaşmak.
  • Mutabakat Mektubu: (ticaret) İki firma arasındaki cari hesapların karşılıklı olarak aynı olduğunun kontrolünün yapılması için bir tarafın diğer tarafa "sonuç aynı olduğunda onaylayıp geri göndermesi için gönderilen" mektup.
  • Mutabakat Zaptı (Metni): Uzlaşılan konularda yapılan ön anlaşma.
( 0 soru/yorum )