mutazarrır:

Mutazarrır nedir? Mutazarrır olmak ne demektir? Anlamı

Yayınlanma: Düzenlenme: Soru/Yorum: 0
Zarar görmüş, zarara uğramış. En çok mağdur, en çok mutazarrır, en çok aldatılan, en çok ezilen insanlar ise Müslümanlar... (İlgili cümle kaynağı: Mahmud Es'ad Coşan)


  • Mutazarrır olmak: Zarar görmek. Karilerimizi mutazarrır etmemek bu yüzden de zarar görenlerin zararlarının telafi etmek en büyük emelimizdir. (N. Öztürk)