Mutazarrır nedir? Mutazarrır olmak ne demektir? Anlamı


Zarar görmüş, zarara uğramış. En çok mağdur, en çok mutazarrır, en çok aldatılan, en çok ezilen insanlar ise Müslümanlar... (İlgili cümle kaynağı: Mahmud Es'ad Coşan)


  • Mutazarrır olmak: Zarar görmek. Karilerimizi mutazarrır etmemek bu yüzden de zarar görenlerin zararlarının telafi etmek en büyük emelimizdir. (N. Öztürk)
vicdanhareketi.org
Çünkü İnsanız!

"Lütfen" kanuni ve ahlaki kurallara uymaya önem gösterin.