Mutazarrır nedir? Mutazarrır olmak ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Zarar görmüş, zarara uğramış: En çok mağdur, en çok mutazarrır, en çok aldatılan, en çok ezilen insanlar ise Müslümanlar... (İlgili cümle kaynağı: Mahmud Es'ad Coşan)


  • Mutazarrır olmak: Zarar görmek: Karilerimizi mutazarrır etmemek bu yüzden de zarar görenlerin zararlarının telafi etmek en büyük emelimizdir. (N. Öztürk)
( 0 soru/yorum )