mutabık:

Mutabık nedir? Mutabık kalmak ne demektir? Anlamları

Yayınlanma: Düzenlenme: Soru/Yorum: 0
  1. Uyuşmuş, uzlaşmış, anlaşmış olan.
  2. Uygun.


  • Mutabık kalmak: Uyuşmak, uzlaşmak, anlaşmaya varmak. İki taraf, bu süreçte somut ilerleme ve karşılıklı anlayış sağlamış ve ikili ilişkilerinin her iki tarafı da tatmin edecek şekilde normalizasyonu için kapsamlı bir çerçeve üzerinde mutabık kalmışlardır.