Mutabık nedir? Mutabık kalmak ne demektir? Anlamları

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
  1. Uyuşmuş, uzlaşmış, anlaşmış olan: Atatürk'le şu noktada mutabıktılar ki "siyaset yaparak veya yalvararak değil, memleket ancak kuvvetle kurtarılabilirdi." (S. Irmak)
  2. Uygun, münasip: Kurultayın kararları töreye mutabıktı. Çünkü kurultay adaleti arıyordu. (İlgili cümle kaynağı: Z. Gökalp)


  • Mutabık kalmak: Uyuşmak, uzlaşmak, anlaşmaya varmak: İki taraf, bu süreçte somut ilerleme ve karşılıklı anlayış sağlamış ve ikili ilişkilerinin her iki tarafı da tatmin edecek şekilde normalizasyonu için kapsamlı bir çerçeve üzerinde mutabık kalmışlardır.
( 0 soru/yorum )