Musahabe nedir ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
  1. Konuşma, görüşme, söyleşi: Padişah, her imkan ve fırsatta ilim adamlarıyla musahabe ve mübahaselerde bulunur, bilhassa devrin teamülü gereğince münazaralara karşı adeta tiryakilik gösterirdi. (İlgili cümle kaynağı: S. Ayverdi)
  2. (edebiyat) Düşünceleri, bir kimseyle konuşuyormuş gibi, yapmacıksız bir biçimde anlatan ve deneme niteliği gösteren yazı türü.
( 0 soru/yorum )