Musahabe nedir ne demektir? Anlamı

  1. Konuşma, görüşme, söyleşi.
    Padişah, her imkan ve fırsatta ilim adamlarıyla musahabe ve mübahaselerde bulunur, bilhassa devrin teamülü gereğince münazaralara karşı adeta tiryakilik gösterirdi. (İlgili cümle kaynağı: S. Ayverdi)
  2. (edebiyat) Düşünceleri, bir kimseyle konuşuyormuş gibi, yapmacıksız bir biçimde anlatan ve deneme niteliği gösteren yazı türü.