mutasavver:

Mutasavver nedir ne demektir? Anlamı

Yayınlanma: Düzenlenme: Soru/Yorum: 0
  1. Zihinde canlandırılan, hayal edilen, tasarlanan, tasavvur edilen. Asım Kitabı iki gerçek ve iki mutasavver kişiden söz eder (M. A. Ersoy Bil.Ş.). Dünyaya o "mutasavver" yükseltiden bakınca, burada olup bitenleri bir karınca yuvasında hayatı gözlemleyen biri gibi görmeye başlar insan. (İlgili cümle kaynağı: M. Belge)
  2. Yapılması düşünülen, yapılmasına niyet edilen veya karar verilen. Mutasavver Endülüs seyahati. Üstad öteden beri Endülüs'ü gidip görmek istiyordu... (E. Edip)
  3. Olabilir diye düşünülen, ihtimal dahilinde görülen, mümkün, muhtemel. Bizi, dava-yı milliyemizi takipten yıldıracak hiçbir vasıta, hiçbir kudret mutasavver değildir... (M. K. Atatürk)