murakıp:

Murakıp nedir ne demektir? Anlamı

Yayınlanma: Düzenlenme: Soru/Yorum: 0
  1. Denetleme işini yapan görevli, denetleyici, denetçi, müfettiş. Murakıp ve murakıp muavinleri yemin etmedikçe re'sen murakabe (denetleme) vazifesi göremezler. (A. Gündoğdu)
  2. (din) Gözetleyen, denetleyen, murakabe eden. İlk defa din ve vicdan hürriyetini 1400 sene evvel bütün dünyaya ilan eden İslam dini olmuştur. Bu dine göre vicdanların hakiki murakıbı Yüce Allah'tır. (İlgili cümle kaynağı: C. R. Gürsoylu)