Murakıp nedir ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
  1. Denetleme işini yapan görevli, denetleyici, denetçi, müfettiş: Murakıp ve murakıp muavinleri yemin etmedikçe re'sen murakabe (denetleme) vazifesi göremezler. (A. Gündoğdu)
  2. (din) Gözetleyen, denetleyen, murakabe eden: İlk defa din ve vicdan hürriyetini 1400 sene evvel bütün dünyaya ilan eden İslam dini olmuştur. Bu dine göre vicdanların hakiki murakıbı Yüce Allah'tır. (İlgili cümle kaynağı: C. R. Gürsoylu)
( 0 soru/yorum )