Mutedil nedir ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
  1. Aşırılık bulunmayan, orta halli, orta dereceli, itidalli: Hırsın mutedil seviyede, ihtirasa dönüşmemiş olanı, insanı, ticari hayatta, gündelik ve ilmî hayatta muvaffak kılacak bir motivasyondur (H. K. Yılmaz).
  2. Düşünce, iş ve davranışlarında aşırıya kaçmayan, orta yolu tutan, ılımlı, ölçülü, itidal sahibi: O, şimdiye kadarki konuşmalarında ve hareketlerinde daima mutedil kalmış ve her türlü şiddet politikasından uzak durmuştu (İlgili cümle kaynağı: R. Korkud). Ve onlar ki: Harcama yaptıkları zaman ne israf ne de cimrilik edenlerdir; bunun arasında mutedil bir halde bulunurlar... (Furkan Suresinden)
  3. (fizik, kimya) Pozitif-negatif, asit-alkali vb. olarak tepki göstermeyen, yansız, nötr.
  4. (coğrafya) Çok sıcak ve çok soğuk olmayan, ılıman: Mutedil rüzgarlar... Hava mutedil, derya sakindir... Öyle ki, orada hava mutedil, gayet dengeli ve hoş...
( 0 soru/yorum )