Saçak nedir ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Ahşap ev saçağı
Ahşap bina saçağı
  1. Çatının yapıdan dışarı taşan bölümü: Saçağın altına girip yağmurdan korunmak.
  2. Bir yapının dış çevresini veya bir bölümün güneş veya yağmurdan korumak için yapıdan çıkıntı olarak yapılan ve altı boş olan bölümü.
  3. Bir şeyin kenarları boyunca sarkan püskül: Şal saçağı, atkı saçağı, perde saçağı vb.
  4. Işık ışınlarının art arda gelen parlak ve karanlık titreşim girişimleri.


İlgili birleşik kelimeler ve anlamları


Modern bir binanın giriş saçağı
Modern bir giriş saçağı
Püskül saçaklı şerit
Tekstilde püskül saçak
  • Saçak aralığı: Bir girişim ya da kırınım olayında, birbirini izleyen iki saçağın sabit uzaklığı.
  • Saçak buzu: Kışın ev saçaklarından sarkan buz parçaları.
  • Saçak kiremidi: Binalarda, saçağın, yağmur suları akan uç kısmındaki çift sıra kiremit.
  • Saçak silmesi: Bir yapının saçak altı bölümlerini sulardan korumak için dış duvarların üst bölümlerine yapılan yatay silme.
  • Saçak öpme: Osmanlı Devleti'nde, sarayda düzenlenen bayramlaşma törenine katılanların padişahın tahtından sarkıtılmış saçakları öpmesi. II. meşrutiyetle birlikte, mebusların saçağı öpmemekte diretmeleri üzerine bu adet kalkmıştır.
  • Saçak yastığı: Yapılarda, çatı bağlamalarının alt ucuna paralel olarak yerleştirilen ve ilk kiremit dizisini tutmaya yarayan, köşegeni boyunca yarılmış kalas.
( 0 soru/yorum )