Zarar nedir ne demektir? İlgili atasözleri deyimler ve anlamları

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Zarar etmeyi anlatan yanan dolar paralar
Zarar etmek
  1. Bir şeyin, bir olayın ya da bir kimsenin yol açtığı çıkar yitimi ya da kötü sonuç, ziyan: Selin yol açtığı zarar.
  2. Bir ekonomik birimin kazandığı parayla harcadığı para arasındaki olumsuz fark, kar karşıtı: Bilançoda kar değil, zarar gözüküyor.

  • Zarar etmek: Alışverişte ve ticarette çıkar sağlayamamak, elindekinin bir bölümünü boşuna elden çıkarmak.


İlgili atasözü, deyim ve anlamları


İçinde "zarar" kelimesi geçen atasözü deyimler ve açıklamaları:

  • Zarar çekmek: (deyiminin anlamı) Çıkar yitimine ya da kötülüğe uğramak.
  • Zararın neresinden dönülse kardır: (atasözünün anlamı) Sonunda zararlı çıkacağını gördükten sonra bir işi sürdürmek anlamsızdır.
( 0 soru/yorum )