Zarar nedir? İlgili atasözleri deyimler ve anlamları ne demektir?


Zarar Etmek, Yanan Para Alev
Zarar Etmek
  1. Bir şeyin, bir olayın ya da bir kimsenin yol açtığı çıkar yitimi ya da kötü sonuç, ziyan.
    Selin yol açtığı zarar.
  2. Bir ekonomik birimin kazandığı parayla harcadığı para arasındaki olumsuz fark, kar karşıtı.
    Bilançoda kar değil, zarar gözüküyor.

  • Zarar etmek: Alışverişte ve ticarette çıkar sağlayamamak, elindekinin bir bölümünü boşuna elden çıkarmak.


İlgili atasözü deyim ve anlamları

İçinde zarar kelimesi geçen atasözü deyimler ve açıklamaları.

  • Zarar çekmek: (deyiminin anlamı) Çıkar yitimine ya da kötülüğe uğramak.
  • Zararın neresinden dönülse kardır: (atasözünün anlamı) Sonunda zararlı çıkacağını gördükten sonra bir işi sürdürmek anlamsızdır.
vicdanhareketi.org
Çünkü İnsanız!

"Lütfen" kanuni ve ahlaki kurallara uymaya önem gösterin.