Rahat nedir ne demektir? Rahat ile ilgili atasözleri deyimler ve anlamları

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
 1. Eksiği, üzüntüsü, sıkıntısı, acısı olmama durumu, erinç. Huzur eş anlamı.
 2. Erinç içinde olan.
 3. Sıkıntı ya da yorgunluk vermeyen.
 4. Esas duruştan rahat duruşa geçirme komutu: "Rahat! Hazır ol!" Tören rahat!


 • Rahat bırakmamak (vermemek): Tedirgin etmek.
 • Rahat duruş:
  1. Vücudun alıştırmalar arasında dinlendirilmesi için, arkada tutulu ellerle bacaklar önce ya da yana yarım adım duruşunda aldığı gevşek durum.
  2. Eller arkada, bacaklar bir adım boyu yana açık, vücudun kımıltılar yapabilecek durumda gevşek duruşu.


Rahat ile ilgili atasözü deyimler ve anlamları


İçinde rahat kelimesi geçen atasözleri deyimler ve açıklamaları:

 • Rahat batmak: (deyiminin anlamı) Rahat yaşadığı bir yerde bulunduğu halde, bunun değerini bilmemek, orayı bırakıp başka bir yere gitmek.
 • Rahat döşeği: Ölünün, ölmek üzere olan bir kimsenin, cenazesi kaldırılıncaya değin evinde yatırıldığı döşek.
 • Rahat durmak: Yaramazlık etmemek ya da kımıldamamak.
 • Rahat yüzü görmemek: Hiç rahat etmemek.
 • Rahatına bakmak: İşe aldırış etmeyerek rahatını sağlamaya çalışmak.
 • Rahatına kıyabilmek: Rahatına düşkün olmamak.
 • Rahatını kaçırmak: Rahatsız etmek, üzmek.
 • Rahat ararsan mezarda: (atasözünün anlamı)Ağrısız baş mezarda gerek.
( 0 soru/yorum )