Sac ayağı nedir? Sacayak ne demektir? Anlamları

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Üç ayaklı demir sac ayağı
Saç ayağı
  1. Ateşte yemek pişirmek için tava ya da tencerenin üzerine oturtulduğu, üstü çember ya da üçgen biçiminde, üç ayaklı, ayakları 15-20 cm yüksekliğinde, demirden, mutfak gereci. Üç ayaklı olmasının nedeni tüm düz ve engebeli yüzeylerde sallanmadan sabit ve dengeli durabilmesidir. Örnek cümle: Sonra ateş boş geçmesin diye biraz gömdü ve sacayak üzerine bir ibrik su oturttu.
  2. Herhangi bir olgunun ya da düşüncenin üzerinde temellendiği üç ana etkeni belirtmekte kullanılır: Osmanlı hukuk düzeninin temel ögelerini önce bir sacayağı modeli içinde görmekte yarar var. Bu sacayağının dayandığı üç odak, şeriat, örf ve kanundan oluşur.
  3. Her zaman dayanışma içinde olan kimseler: Salt siyasal anlamda değil, sözcük anlamında da yoldaştı onlar. Üç yazgı ortağı, sacayağı!
  4. Üçlü grup.


  • Sacayağı yürümek: Bir bölük önde, iki bölük biraz arkada olmak üzere yürümek.
( 0 soru/yorum )