Sac ayağı nedir? Sacayak ne demektir? Anlamları


Saç Ayağı, Üç ayak
Saç Ayağı, Üç ayak
  1. Ateşte yemek pişirmek için tava yada tencerenin üzerine oturtulduğu, üstü çember yada üçgen biçiminde, üç ayaklı, ayakları 15-20 cm yüksekliğinde, demirden, mutfak gereci. Üç ayaklı olmasının nedeni tüm düz ve engebeli yüzeylerde sallanmadan sabit ve dengeli durabilmesidir.
    Sonra ateş boş geçmesin diye biraz gömdü ve sacayak üzerine bir ibrik su oturttu.
  2. Herhangi bir olgunun yada düşüncenin üzerinde temellendiği üç ana etkeni belirtmekte kullanılır.
    Osmanlı hukuk düzeninin temel ögelerini önce bir sacayağı modeli içinde görmekte yarar var. Bu sacayağının dayandığı üç odak, şeriat, örf ve kanundan oluşur.
  3. Her zaman dayanışma içinde olan kimseler.
    Salt siyasal anlamda değil, sözcük anlamında da yoldaştı onlar. Üç yazgı ortağı, sacayağı!
  4. Üçlü grup.


Sacayağı yürümek: Bir bölük önde, iki bölük biraz arkada olmak üzere yürümek.

Hiç yorum yok:


Yorum Gönder ›››

Yorumlar hemen yayınlanır. Ancak "lütfen" kanuni ve ahlaki kurallara uymaya önem gösterin.