Şahsiyat nedir? Şahsiyat yapmak ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
  1. Kişiye ait işler.
  2. Bir kimsenin özel yaşamı üzerinde söylenen sözler.


  • Şahsiyat yapmak (şahsiyata dökmek): (deyiminin anlamı) Söz edilen konudan uzaklaşarak olumsuz yönleriyle kişiler üzerinde durmak: Bu doğru, ama kimi zaman, özellikle benim kuşağım, fazla şahsiyat yapmaktan da kaçınır. (örnek cümle)
( 0 soru/yorum )