Rağm nedir? Rağmına ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
  1. Rağm, "bir şeye karşı terslik olsun diye" anlamıyla "bir şeyin rağmına" biçiminde kullanılır: Asırlarca cihat üzere olan Osmanlı ordusu içinde en tehlikeli işleri gönüllü olarak üstlenen — ama ölüm rağmına üstlenen — askerdir serdengeçti (M. Doğan).
  2. Zıddına hareket, nispet, aksine yapma, inadına, zıddına davranma: Üstadım da buna taraftarlık etmez, rağm kastıyla olsa gerek onun düşmanlarını yakın görür ve az münasebet ile methederdi. (İlgili cümle kaynağı: Ötüken)
( 0 soru/yorum )