Saban nedir ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Eski ahşap saban
Saban
Saban, tarlayı sürmek için çift hayvanlarına çektirilerek kullanılan demir uçlu aygıt: Öküzlerle çift sürerken "saban" denilen alet kullanılır. Saban; ok, boyunduruk, halka ve zelve gibi birkaç parçadan oluşur. (E. Özbay)


  • Saban kayışı: Sabanı boyunduruğa bağlamaya yarayan kayış.
  • Saban kulağı: Sabanın toprağın altını üstüne getiren bölümü.
  • Saban sürmek:
    1. Güreşte, yüzü koyun duran hasmı ayaklarından tutup yerde sürümek.
    2. Toprağı sabanla kazıyıp alt üst etmek.
  • Sabanın tutağına yapışan el aç kalmaz: (atasözünün anlamı) Çalışan insan emeğinin karşılığını alır.
( 0 soru/yorum )