kolay:

Kolay ile ilgili deyimler ve anlamları ne demektir?

İlk yayınlanma: Güncellenme:
  • Kolay gelsin (gele): (deyiminin anlamı) Bir iş yapmakta olanlara söylenen iyi dilek sözü.
  • Kolay kolay: (Olumsuz cümlelerde) Kolay bir yoldan, kolayca. Kolay kolay bir şey olmaz ona.
  • Kolayı var: Çaresi var.
  • (Bir işin) Kolayına bakmak (kaçmak): O işi yapmak için kolay ve kestirme yolu seçmek.
  • (Öyle) Kolayına gelmek: Kolaylığı o yolda bulmak.
  • Kolayını bulmak: Kolaylıkla yapabilmeyi sağlamak.
  • Kolaylamak: Bir işi bitirmek üzere olmak, sonuca yaklaşmak. Siparişleri kolayladın mı?
  • (Birine) Kolaylık göstermek: Yapabilme yolu sağlamak.