Kolaj nedir ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Bir elmanın renkli kağıt parçaları kullanılarak yapılmış kolaj resmi
Kolaj tekniği örneği (elma)
  1. Gazete kağıdı gibi çeşitli kağıtlar, fotoğraf, kumaş, metal vb. gereçlerin yapıştırılarak bazen de boya ile desteklenerek yapılan bir resim tekniği ve bu teknik ile yapılmış resim. Fransızca "coller" sözcüğünden türemiş olan kolaj "bir araya getirme, birleştirme ve yapıştırma" anlamlarına gelir. Kolaj tekniği, 20. yüzyılın başlarında Kübizm ve Dadaizm ve Gerçeküstücü sanat akımları etrafında gelişmiştir. (C. Sadakaoğlu)
  2. Deniz, kuş, köpek, çiçek, iki sevgili ve balerin fotoğraflarından oluşan kolaj
    Fotoğraf kolajı
    Genellikle dörtgen formundaki fotoğrafların yan yana üst üste dizilmesiyle oluşturulan daha büyük bir resim, fotoğraf kolajı.
  3. Farklı formların bir araya getirilmesiyle yeni bir bütün oluşturma sanatı. Farklı dillerde ve birbirine çok benzeyen ezgilerin birer kıtasını birleştirerek özgün bir kolaj oluşturduğunu belirtiyor. (H. Yücel, S. T. Oter)
( 0 soru/yorum )