Kof nedir? Kof çıkmak ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
  1. Kuruyarak ya da çürüyerek içi boşalmış olan, içi dolu olması gerekirken boş olan. Kof ceviz.
  2. Boş, değersiz, bilgisiz, yetkisiz (kimse). Kof kafalı.
  3. Göründüğü gibi güçlü olmayan. Kof adam.


  • (Biri) kof çıkmak: (deyiminin anlamı) Sanıldığı gibi iyi nitelikleri olmadığı anlaşılmak, ortaya çıkmak, fos çıkmak.
( 0 soru/yorum )