Kof nedir? Kof çıkmak ne demektir? Anlamı

  1. Kuruyarak ya da çürüyerek içi boşalmış olan, içi dolu olması gerekirken boş olan. Kof ceviz.
  2. Boş, değersiz, bilgisiz, yetkisiz (kimse). Kof kafalı.
  3. Göründüğü gibi güçlü olmayan. Kof adam.


  • (Biri) kof çıkmak: (deyiminin anlamı) Sanıldığı gibi iyi nitelikleri olmadığı anlaşılmak, ortaya çıkmak, fos çıkmak.