Kod nedir ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 1
Bir bilgisayar ekranındaki yeşil renkli karışık kodlar
Yazılım kodu
  1. Aynı türden birçok şeyi alfabetik veya rakamsal değerler kullanarak standartlaştırmak. Ürün kodları, plaka kodları, telefon kodları vb.
  2. Sözcüklerin ya da kavramların yerine kullanılan simgeler dizesi. Mors kodu.
  3. Farklı kodlamaların birbirlerine göre karşılıklarını ya da eş anlamlı olanlarını gösteren belge ya da el kitabı.
  4. Bir bilgisayar programının veya web sitesinin çalışması için yazılan belirli kurallar çerçevesinde kullanılan komut cümlecikleri.
( 1 soru/yorum )

Soru ve Yorumlar: 1


hayati kılıç:
Dilin zenginleştirilmesi adına yabancı sözcüklerle kirletilmesinden başka bir şey değil. İşaret, şifre, im veya dil ustalarınca başka bir sözcük pekala kullanılabilir.
12/2/19 08:21