Koçak nedir ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
  1. Yürekli, yiğit, cesur (erkek), kabadayı. "Bu agucuğu hırpalayanı zımbalarım ha!... O, benim..." diye bağıran koçak delikanlı kimdi? (C. Ülkü). Ak kurtlardan sakınmağa koyunu / Kurt ağızlı koçak oğlan gerektir. (Köroğlu)
  2. Cömert, eli açık (kimse). El adamı yiğit diye candan eder, koçak diye maldan eder. (Ataların dilinden - H. Çekli)
  3. İşbilen, girişken, becerikli.
  4. Çevresi çengelli motif. Ankara ve Yozgat yöresi Türkmenleri goçak şeklinde söylerler.
( 0 soru/yorum )