Koçu nedir ne demektir? Anlamı

  1. Eskiden kullanılan dört tekerlekli, pencereli bir çeşit gezme arabası.
  2. Direkler üzerine, yüksekte kurulmuş zahire ambarı.
  3. Gelin götürmek için bazı yerlerde kullanılan omuzda taşınır taht.