Moloz nedir ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
İnşaat yıkıntılarından oluşan bir moloz yığını
Moloz
  1. Bir yapı veya yapının bir bölümü yıkıldıktan sonra oluşan kum, taş, kırık tuğla ve beton parçalarının oluşturduğu yığın, yapı döküntüsü.
  2. (mecazi) Değersiz, işe yaramaz şey ya da kimse.
  3. (tiyatro) Türk tuluat tiyatrosunda figürana verilen ad.


  • Moloz dolgu: Yontulmuş taşlardan yapılmış ve birbirine yakın iki kaplama duvar arasındaki boşluğu harç ve taş parçalarıyla doldurarak elde edilen duvar bölümü.
  • Moloz duvar: Kaba ve pürüzlü taşlardan örülmüş duvar.
( 0 soru/yorum )